“ขอให้นึกอยู่เสมอว่า การเกษตรนั้นเป็นรากฐานของชีวิตสำหรับประเทศของเรา และเกษตรกรรมในยุคปัจจุบันนี้ จำเป็นต้องได้รับการวางแผนและการพัฒนาอย่างถูกต้อง ทุกคนจึงควรจะได้ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันศึกษาคิดค้น และปฏิบัติทดลองหาวิธีการที่ดี ที่เหมาะสมยิ่งๆขึ้น เพื่อให้การเกษตรในประเทศของเราได้พัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง...”

   
 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่