เกี่ยวกับเรา

บริษัท นววนา จำกัด (มีความหมายของชื่อคือ “นว = ใหม่” และ “วนา = ป่า”) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2550 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 12 หมู่ 14 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการเกษตรอย่างแท้จริง มุ่งเน้นการผสมผสานการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรในประเทศไทยให้สูงขึ้น ดังนี้ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชนิดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ไม่มีสารตกค้างในแปลง และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเราถูกคิดค้นและผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วยทีมงานวิจัยและทีมงานนักวิชาการที่มากประสบการณ์ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนออกจำหน่าย มีทีมงานปฏิบัติการภาคสนามที่ออกเดินทางไปพบลูกค้าเพื่อแนะนำ ตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่สามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริง

เฟอร์ตามิน แม็กซ์ไซส์ มัลติพลัส และแอนติฟังกัส เป็นสินค้าที่แพร่หลายในกลุ่มสวนไม้ผล สวนผัก สวนไม้ดอก สวนอุตสาหกรรมและไร่ชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่ง โดยเฉพาะทางภาคคะวันออกและภาคตะวันตก ในขณะที่ ชุดย่อยสลายตอซังข้าวและเมล็ดข้าวดีดใน 7 วัน ที่ใช้หลักการย่อยสลายตอซังและฟางข้าวทดแทนการเผา สามารถช่วยลดโลกร้อนและคืนสภาพดินให้กับเกษตรกรชาวนาในประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายในพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลาง นอกเหนือจากนั้น เรายังได้ทำโครงการร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐอีกหลายแห่ง เช่น เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นต้น