สินค้า

             
  อาหารเสริมพืชทางใบ
เฟอร์ตามิน สูตรสวนผัก
ใบหนา ใบสมบูรณ์ เพิ่มน้ำหนัก
    อาหารเสริมพืชทางใบ
เฟอร์ตามิน สูตรสวนไม้ผล
ผลดก รสดี ขั้วเหนียว
             
  อาหารเสริมพืชทางใบ
เฟอร์ตามิน สูตรนาข้าว

เมล็ดแกร่ง เมล็ดเต็ม เพิ่มการแตกกอ
    อาหารเสริมพืชทางใบ
เฟอร์ตามิน สูตรสวนไม้ดอก

สีสด ดอกสมบูรณ์ ช่อดอกแข็งแรง
             
  อาหารเสริมพืชสูตรพิเศษ
แม็กซ์ไซส์

เพิ่มผลผลิตสูงสุด
    สารป้องกันผลแตก
สปลิทฟรี

ป้องกันผลแตก ติดผลดียิ่งขึ้น
             
  ผงปรับสภาพดิน
มัลติพลัส

ดินร่วน เพิ่มราก เพิ่มผลผลิต
    สารเร่งราก
โกรว์รูธ

เพิ่มการงอกของรากและเมล็ดพืช
             
  สารย่อยสลายซากพืช
อ็มโอวัน
ย่อยสลายซากพืชทุกชนิด
    สารเร่งการขยายเชื้อจุลลินทรีย์
อีเอ็มบูสเตอร์

เร่งจุลินทรีย์โตเร็วขึ้น 1,000 เท่า
             
  สมุนไพรควบคุมการผสมพัันธุ์ของแมลง
บั๊กส์อเวย์ สูตร 1

หยุดการผสมพันธุ์ของแมลง
    สมุนไพรไล่แมลง
บั๊กส์อเวย์ สูตร 2

ไล่แมลงทุกชนิด
             
  สารรักษาเชื้อรา
แอนติฟังกัส

ป้องกันและรักษาโรค จากเชื้อราทุกชนิด
    สารคลุกอาหารสัตว์
นูมิกซ์
เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด